• ក្បាលបដា

ព័ត៌មាន

  • 110V 220V graphene ខ្សែភាពយន្ដកំដៅ underfloor អគ្គិសនី

    110V 220V graphene ខ្សែភាពយន្ដកំដៅ underfloor អគ្គិសនី

    ខ្សែភាពយន្តកំដៅអគ្គីសនី Graphene គឺជាខ្សែភាពយន្តសមាសធាតុដែលអាចបង្កើតកំដៅបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ចូលថាមពល។វាគឺជាខ្សែភាពយន្តសមាសធាតុដែលផលិតពី graphene និង polyester ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់។នៅពេលធ្វើការ ខ្សែភាពយន្តកំដៅអគ្គីសនីត្រូវបានប្រើជាតួកំដៅ ហើយកំដៅត្រូវបានបញ្ចេញជាទម្រង់វិទ្យុសកម្ម...
    អាន​បន្ថែម